Trang thông tin điện tử - UBND Phường 11

Lịch tiếp công dân Xem nhiều hơn

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11 STT Họ và tên Chức vụ Thời gian 1. Huỳnh Lê Minh Chủ tịch UBND phường 11 Thứ Ba, Thứ 5 hàng tuần và những trường hợpđột xuất ...

Thủ tục hành chính Xem nhiều hơn

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản!

Lĩnh vực Nội vụ Xem nhiều hơn

Lĩnh vực thi đua khen thưởng, tôn giáo

Lĩnh vực thi đua khen thưởng, tôn giáo QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ TÔN GIÁO (Ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Nội dung Tải về I. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 1. Thủ ...

Lĩnh vực giáo dục đào tạo Xem nhiều hơn

Lĩnh vực giáo dục đào tạo

Lĩnh vực giáo dục đào tạo QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Tên thủ tục hành chính Tải về 1. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ...

Lĩnh vực thanh tra Xem nhiều hơn

Lĩnh vực thanh tra

Lĩnh vực thanh tra QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THANH TRA (Ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Nội dung Tải về 1. Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình Tải về 2. Thủ tục thực hiện ...

Lĩnh vực Tư pháp Xem nhiều hơn

Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Tư pháp LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) STT MÃ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI DUNG I. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 1. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây ...

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Xem nhiều hơn

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGHUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số1859/QĐ-UBND.HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; Quyết định số1860/QĐ-UBND.HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ...

Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội Xem nhiều hơn

Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-UBND, ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 1 Thăm viếng mộ liệt sĩ Tải về 2 Cấp bổ ...

Lĩnh vực văn hóa, thể thao Xem nhiều hơn

Lĩnh vực văn hóa, thể thao

Lĩnh vực văn hóa, thể thao DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO (Ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-UBND, ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) STT Nội dung Tải về I. LĨNH VỰC VĂN HÓA 1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộngđồng Tải về 2. Thông báo sáp nhập, hợp ...

Lĩnh vực Nông nghiệp Xem nhiều hơn

Lĩnh vực Nông nghiệp

Lĩnh vực Nông nghiệp QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Nội dung Tải về I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất ...

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư Xem nhiều hơn

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Nội dung Tải về 1. Thông báo thành lập tổ hợp tác Tải về 2. Thông báo thay ...

Tin tức sự kiện Xem nhiều hơn

Ra quân bắt chó thả rông

Ra quân bắt chó thả rông Sáng ngày 16/6/2023, Đội bắt chó thả rông trên địa bàn Phường 11, tiến hành ra quân tuyên truyền và thực hiện bắt chó thả rông trên địa bàn phường. Đội gồm có 11 thành viên thực hiện nhiệm vụ bắt chó thả rông trên địa bàn phường và xử ...

Đảng ủy và HĐND Xem nhiều hơn

Hội đồng nhân dân Phường 11 tổ chức kỳ họp lấn thứ 5

Hội đồng nhân dân Phường 11 tổ chức kỳ họp lấn thứ 5 Sáng ngày 28/12/2022, tại Hội trường UBND phường 11, HĐND Phường 11, Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp lần thứ năm, tổng kết hoạt động HĐND phường năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụnăm 2023. Tham dự kỳ họp, có Bà Phan ...

Hoạt động các đoàn thể Xem nhiều hơn

Chương trình Thanh niên với văn hoá giao thông năm 2022

Chương trình Thanh niên với văn hoá giao thông năm 2022 Nhân kỷniệm 66 năm ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Sáng này ngày 16/10/2022, BTV Phường Đoàn phối hợp Head Trung tâm 4 tổ chức Chương trình Thanh niên với Văn hoá giao thông năm 2022 tại Trường THPT Trần Quốc Toản. Chương trình ...